หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านแม่พุงหลวง หมู่ที่ 15 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   19 เม.ย. 2559 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ บ้านแม่พุงหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่    19 เม.ย. 2559 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   19 เม.ย. 2559 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ บ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่    19 เม.ย. 2559 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถังกรองน้ำ บ้านแม่แฮด หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   19 เม.ย. 2559 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ บ้านแม่แฮด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่    19 เม.ย. 2559 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วย หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   19 เม.ย. 2559 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วย หมู่ที่ 13 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่    19 เม.ย. 2559 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางไฮ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   19 เม.ย. 2559 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่    19 เม.ย. 2559 20
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ....หน้าสุดท้าย >> [22]
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ : 054-520507 โทรสาร: 054-520508
จำนวนผู้เข้าชม 786,241 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com