หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ก.ย. 2558 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   7 ก.ย. 2558 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 ก.ย. 2558 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   7 ก.ย. 2558 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   7 ก.ย. 2558 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   7 ก.ย. 2558 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   7 ก.ย. 2558 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับชำระภาษีป้าย   7 ก.ย. 2558 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   4 ก.ย. 2558 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   4 ก.ย. 2558 41
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ....หน้าสุดท้าย >> [18]
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ : 054-520507 โทรสาร: 054-520508
จำนวนผู้เข้าชม 685,260 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com