หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังกวาง – บ้านป่าม่วง ( ช่วงที่ 2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ต.ค. 2558 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังกวาง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ต.ค. 2558 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านค้างคำปัน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ต.ค. 2558 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   1 ต.ค. 2558 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. บ้านค้างคำปัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงมีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. บ้านค้างคำปัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงมีความประสงค์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมพนังกั้นตลิ่งพังและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นตลิ่งพังและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วงหมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่    14 ก.ย. 2558 46
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ....หน้าสุดท้าย >> [19]
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ : 054-520507 โทรสาร: 054-520508
จำนวนผู้เข้าชม 755,753 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com