หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงมีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. บ้านค้างคำปัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงมีความประสงค์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมพนังกั้นตลิ่งพังและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นตลิ่งพังและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วงหมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   14 ก.ย. 2558 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่    14 ก.ย. 2558 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   11 ก.ย. 2558 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   10 ก.ย. 2558 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ก.ย. 2558 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ก.ย. 2558 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   7 ก.ย. 2558 52
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ....หน้าสุดท้าย >> [19]
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ : 054-520507 โทรสาร: 054-520508
จำนวนผู้เข้าชม 743,864 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com