หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
อบต.แม่พุงพร้อมพัฒนาตำบล
ด้วยบุคลากรคุณภาพ
อบต.แม่พุงส่งเสริมการศึกษา
พวกเราจึงฉลาดและแข็งแรงค่ะ
อบต.แม่พุง
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3travel
สถานที่สำคัญ
น้ำตกแม่พุงหลวง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2553
 
 
 
  สำนักงานปลัด
  ส่วนสำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การ จัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำ ร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนิน การตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษา เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วน ตำบลและ ลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนิน การ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้า ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
  ส่วนการคลัง
  ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประ จำ การรับและจ่ายขาดเงิน สะสมของอบต. การยืมเงิน ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญ และเงินยืมค้าง ชำระ การจัดเก็บภาษี การ ประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่า ธรรมเนียม ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
  ส่วนโยธา
  ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครง การใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติ เพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และ จัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการ จัดทำโครงการ และการออกแบบก่อ สร้างแก่อบต.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
  ส่วนการศึกษา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ การ วิเคราะห์ วิจัยและ พัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา ตำราเรียน การวางแผนการ ศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัด บริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอ แนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่ง เสริมการวิจัย การวาง โครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อนำไป ประกอบการพิจารณา กำหนด นโยบาย แผนงาน และแนวทาง การปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-973-6482
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-520507 โทรสาร : 054-520508
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
จำนวนผู้เข้าชม 9,002,378 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10