หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
อบต.แม่พุงพร้อมพัฒนาตำบล
ด้วยบุคลากรคุณภาพ
อบต.แม่พุงส่งเสริมการศึกษา
พวกเราจึงฉลาดและแข็งแรงค่ะ
อบต.แม่พุง
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3otop
ผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าพื้นเมือง
otop
ผลิตภัณฑ์
อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 
 
travel
สถานที่สำคัญ
น้ำตกแม่พุงหลวง
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.แม่พุง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  แหล่งท่องเที่ยว
  การบริการประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ภายใต้กิจกรรม 1 อปท. 1 สวน [ 28 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนัก [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 17 
 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 150 
อบต.ห้วยโรง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
อบต.แม่ยางตาล ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ครั้งที่ 4/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งแค้ว โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน (ชุมชน) ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.ช่อแฮ โครงการ 1อปท.1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยโรง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รีบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกองช่าง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ปากกาง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลปาก [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานธุรการกองการศึกษา [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน งานที่เกี่ยวข้อง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานพัสดุ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด งานที่้เกี่ยวข [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก บำรุงรักาา ซ่อมแซม จดมาตรน้ำปร [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานธุรการกองการศึกษา [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหนุน กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่29/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
   
 
 


จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮซ่อมแซมตลิ่งพัง พร้อมปรับแต่ง จำนวน 20 ชั่วโมง หมู่ที่ [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับพิมพ์บนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
อยากให้มีการจัดเเข่งขันตะกร้อ (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 154  ตอบ 1  
ขอพันธ์ไม้ไปปลูกในพื้นที่ไร่สวน (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 211  ตอบ 1  
ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 173  ตอบ 1  
 
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
พร0023.6/ว413 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว412 แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติราชการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3453 การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3443 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว409 ผลการคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว411 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3444 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3450 ยกเลิกการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.1/ว408 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว407 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3436 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3439 การจัดสรรงบประมมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว3431 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3418 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3417 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3416 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2566  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3415 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่ อปท.  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว404 แจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อปท.ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตาม QR Code  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.4/ว406 ขอให้ อปท.ในฐานะนายทะเบียนหอพักดำเนินการสำรวจและรายงานข้อมูลหอพักฯ  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3392 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-973-6482
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-520507 โทรสาร : 054-520508
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
จำนวนผู้เข้าชม 8,665,663 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10