หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
อบต.แม่พุงพร้อมพัฒนาตำบล
ด้วยบุคลากรคุณภาพ
อบต.แม่พุงส่งเสริมการศึกษา
พวกเราจึงฉลาดและแข็งแรงค่ะ
อบต.แม่พุง
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
เสื้อผ้าพื้นเมือง
 
 

น้ำตกแม่พุงหลวง
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.แม่พุง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  แหล่งท่องเที่ยว
  การบริการประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2553
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกวา [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
 
อบต.บ้านกลาง [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว จังหวัดแพร่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ เคารพธงชาติ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิืรับเงินอุดหนุนเพื่อ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการกปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 18 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 16 ส.ค.62 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สวนเขื่อน ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 2 มี.ค.63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาพูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นาพูน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินต้านโรคไวรัส COVID - [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาพูน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินต้านโรคไวรัส COVID - [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 16/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลชที่ 14/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงงาน ส.มุ้งท [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านถิ่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำเลา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา เรือง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
   
 
 


จ้างทำป้ายไวนิล จนาด 1 X 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดครงการอบรมต้านภัยยาเสพติด ประ [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์อบรม กระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบปร [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอบรมโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ โด [ 13 ส.ค.